Kutatásaink és a biodiverzitás - Embertani Tár

Embertani Tár:

Az MTM Embertani Tárának történeti antropológiai gyűjteménye elsősorban a Kárpát-medencében egykor élt népességek maradványait tartalmazza. A Kárpát-medence az újkőkortól kezdve egyfajta olvasztótégely volt: a szélrózsa minden irányából érkeztek ide és telepedtek meg itt emberi csoportok. Maradványaikon az élővilágban jelen lévő biológiai sokféleség – a mainál gyakran jelentősen nagyobb mértékben – kimutatható, vizsgálható.

Megkérdeztük kutatóinkat, milyen módon kapcsolódnak kutatásai a biodiverzitás megőrzéséhez, kutatásához.

HAJDU TAMÁS
Az Eurázsia különböző térségeiből (Közép-Ázsia, Kelet-Európa, Közel-Kelet, Közép- és Nyugat Európa) a Kárpát-medencébe érkező emberi populációk eltérő genetikai öröksége a koponya és a váz morfológiai képe, az eltérő testarányok alapján történeti antropológiai módszerekkel kimutatható. A vizsgálatuk során kapott eredmények olyan történeti események rekonstrukciójában lehetnek fontosak, amelyek írott források hiányában egyébként nem végezhetők el. Ezek az egykori népességtörténeti események a mai Kárpát-medencei népességek kialakulása szempontjából kulcsfontosságúak.